Anicca THAILAND

Wszystkie złożone zjawiska są nietrwałe, podlegają nieustannemu procesowi zmian, aby doświadczyć tego fenomenu trzeba widzieć zjawiska we właściwy sposób. Gautama Budda ponad 2500 lat temu odkrył na nowo technikę medytacji Vipassana (która oznacza „widzieć rzeczy takimi, jakimi są”) i nauczał jej jako sztuki życia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email