P O D R Ó Ż U J

O D K R Y W A J

F O T O G R A F U J

news

FREE RE-ANIMACJE

Poszukiwanie wolności w krajach zniewolonych przez polityków, religie, ciasne poglądy jest niemałym wyzwaniem.
Pod wpływem wielu ostatnich wydarzeń politycznych, ekonomicznych i osobistych stworzyłem performance FREE.

more »